Ölümü Unutma (Cuma Gününe Özel)

Asibey

Polat Alemdar
Vip Kullanıcı
#1
Ölümü Unutma

Yapış en sağlam ipe!
Ölüm vardır, unutma!
Kulağa olsun küpe!
Ölüm vardır, unutma!

Kendini durma uyar!
Deme daha vakit var!
Kabre girme günahkâr!
Ölüm vardır, unutma!

Nefsine uyup azma!
Köpürüp hemen kızma!
Sakın ihlâsı bozma!
Ölüm vardır, unutma!

Nefse, şeytana kanma!
Hazır ol, oyalanma!
Eceli uzak sanma!
Ölüm vardır, unutma!

Kötüye olma yoldaş!
Nefsin ile et savaş!
Çıkan engelleri aş!
Ölüm vardır, unutma!

Çalışanı Hak sever,
Kendini hizmete ver!
Arama zaman ve yer!
Ölüm vardır, unutma!

İşi yarına atma!
Dini dünyaya satma!
Hakkı bâtıla katma!
Ölüm vardır, unutma!

Malın ile övünme!
Pişman olup dövünme!
Sağlığına güvenme!
Ölüm vardır, unutma!

Can çıkmamış, daha ne?
Bulma özür, bahane!
Yaşasan da şahane!
Ölüm vardır, unutma!

Öfkeyi at, sakinle!
Hesaplaş hep kendinle!
Büyük sözünü dinle!
Ölüm vardır, unutma!

Zanla kimseyi yerme!
Dininden taviz verme!
Eceli uzak görme!
Ölüm vardır, unutma!

Rızkına haram katma!
Namazını aksatma!
Tövbe etmeden yatma!
Ölüm vardır, unutma!

Sadık olasın yâre!
Gözü kapa ağyâre!
Gezme öyle avare!
Ölüm vardır, unutma!

Bid’at ehliyle gezme!
Üzül de sen tek üzme!
Günah içinde yüzme!
Ölüm vardır, unutma!

Mahşerde olma zelil!
Hak karşısında eğil!
Ecel elinde değil,
Ölüm vardır, unutma!

Zahire verme önem!
Hiç kimseyi etme zem!
Hazırlanmak pek elzem!
Ölüm vardır, unutma!

İnsanlara hor bakma!
Kalb kırma, gönül yıkma!
Azıksız yola çıkma!
Ölüm vardır, unutma!

Ecel gelir duyurmaz,
Bu genç diye ayırmaz,
Hiç kimseyi kayırmaz,
Ölüm vardır, unutma!

Hak’tan kesilmez ümit!
Mezara imanla git!
Herkese altın öğüt,
Ölüm vardır, unutma!

Dik tutma hiç başını!
Sakın çatma kaşını!
Küçük görme yaşını!
Ölüm vardır, unutma!

Düşün inceden ince!
Hazırlan bir an önce!
Hiç beklemez gelince,
Ölüm vardır, unutma!

Ahmak yanına varma!
Başına bela sarma!
Cahile bir şey sorma!
Ölüm vardır, unutma!

Bir an gaflete dalma!
Fitneye sebep olma!
Mazlum âhını alma!
Ölüm vardır, unutma!

Salih ile taş taşı!
Fasıkla yeme aşı!
İlimdir işin başı,
Ölüm vardır, unutma!

Yemesin seni kibir!
Seni bekliyor kabir,
Tabuta imanla gir!
Ölüm vardır, unutma!

Sapık yol olsa da bol,
Bir tanedir doğru yol,
Sen de Ehl-i sünnet ol!
Ölüm vardır, unutma!

Ecel tanımaz zaman,
Hiç kimseye vermez aman,
Her işin başı iman,
Ölüm vardır, unutma!

Söz dinle, inat etme!
Evliyaya kin gütme!
Sapık peşinden gitme!
Ölüm vardır, unutma!

Tetkik et sağı solu!
Ortalık sapık dolu,
Tektir kurtuluş yolu,
Ölüm vardır, unutma!

Ehl-i sünnetsiz olmaz,
Sapıklar felah bulmaz,
Dünya kimseye kalmaz,
Ölüm vardır, unutma!

Mezhepsiz kimseden kaç!
Herkes mezhebe muhtaç,
Ehl-i sünnet başa taç,
Ölüm vardır, unutma!

Besleme kötü emel!
Sağlam olmalı temel!
Gel Ehl-i sünnete gel!
Ölüm vardır, unutma!

Keramet elbette hak,
İnkâr edenler ahmak,
Bir gün gelir muhakkak,
Ölüm vardır, unutma!

Uzun emelden vazgeç!
Şerri bırak, hayrı seç!
Herkes gider er ve geç,
Ölüm vardır, unutma!

Haramdan elini çek!
Hesabı vardır tek tek,
Yarın için tohum ek!
Ölüm vardır, unutma!

Olmuşsan Ehl-i sünnet,
Hazır bekliyor Cennet,
Getirme sakın cinnet!
Ölüm vardır, unutma!

Hâlin olmadan yaman,
Henüz canın çıkmadan,
Her yerde ve her zaman,
Ölüm vardır, unutma!

Şan ve şöhrete tapma!
Er ol, çavuşluk yapma!
Ehl-i sünnetten sapma!
Ölüm vardır, unutma!

Ömrü geçir izzetle!
Ecelini gözetle!
Hoca der ki özetle,
Ölüm vardır, unutma!