Potasyum peroksodisülfat

HENA

MH Üyesi
#1
Potasyum peroksodisülfat
Sülfirik asit ve potasyum sülfatın sulu elektrolizi sonucu elde edilir.
Katodda H+ hidrojen gazına indirgenirken anotta S2O8= oluşur.
Hidrojen peroksitten daha iyi bir yükseltgendir.
S2O8= + 2H+ + 2e- ----> 2HSO4- Eo=2,05 V
H2O2 + 2H+ + 2e- ----> 2H2O Eo=1,77 V Örneğin hidrojen peroksit Cr+3 ‘le tepkime vermezken perokzodisülfat Cr2O7= ‘e kadar yükseltger.
Ayrıca gümüşün normalin dışında +2 değerlikli kompleks bileşiklerini oluşturmak için kullanılır. ([Ag(piridin)4]S2O8