Yönetim Felsefesi

HENA

MH Üyesi
#1
YENİ" YÖNETİM FELSEFESİ VE ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ ESKİ VE YENİ YÖNETİM YAPISI (*) POST-ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONLARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER [LEWIN/STEPHANS İLKELERİ] (*) • Global yapı ve sistem • Fleksibilite ve uyum. • Sürekli gelişme. • Desantralizasyon. • Enformasyon sistemlerinin kullanımı. • Planlama ve süreçlerin analizi. • Çalışanlara yetki devretme ve selahiyet verme • Sürekli işi öğrenme • Eğitim • Lider ve yöneticilerin çalışanlara güven duyması. • Lider ve yöneticilerin çalışanlarla iletişimi. • Hoşgörü. ORGANİZASYONLARDA MÜŞTERİ-ODAKLI YAPININ AŞAMALARI (*) ORGANİZASYONLARDA MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLMEDE BAŞARI İÇİN PETERSIN DOKUZ İLKESİ (*) 1. Organizasyonda müşteriye olan eski davranış ve kuralların, tamamen değiştirilmesi amaçlanmalı. 2. Reorganizasyon yapılarak, organizasyondaki hiyerarşik yapıya son verilmeli ve tüm çalışanların müşterinin ihtiyaçlarına cevap vermesi sağlanmalı. 3. Ürün ve hizmet kalitesinde gelişmenin sağlanması amaçlanmalı. 4. Elektronik bilgi iletişiminden yararlanılarak müşteriye daha süratle hizmet sağlanmalı. 5. Müşteri ile yakın ilişkilerde olan departmanlarda çalışanların eğitimi sağlanmalı. 6. Üretim-dağıtım-pazarlama-satış vb. tüm süreçlerde bütünlük ve iletişim sağlanarak müşteriye daha iyi hizmet sunulmalı. 7. Müşteri ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanması amaçlanmalı. 8. Bilgisayar paket programlarının geliştirilmesi ile hizmetlerin daha iyi ve etkin bir şekilde karşılanması sağlanmalı. 9. Toplam Müşteriye Cevap Verme (Total Consumer Responsiveness) felsefesi organizasyonda ana ilkelerden biri olmalı. "YENİ" YÖNETİM FELSEFESİ VE ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ ESKİ VE YENİ YÖNETİM YAPISI (*) POST-ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONLARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER [LEWIN/STEPHANS İLKELERİ] (*) • Global yapı ve sistem • Fleksibilite ve uyum. • Sürekli gelişme. • Desantralizasyon.​